Zwei der Stäbe
Zwei der Stäbe Aquarell1996
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Astrologisch: Mars in Widder
... entspricht den großen Arkanakarten Der Turm (Mars) und Der Herrscher (Widder).

hypimgPrev1 hypimgPrev2 hypimgNext1 hypimgNext2

Last Update April 18, 2004
© Watercolors by Andreas Schröter 1995-2004.

email: aquatictarot@atarot.de