Ritter der Kelche
Ritter der Kelche Aquarell1996
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Astrologisch: beherrscht 3. Drittel Wassermann bis 2. Drittel Fische, auch: Fische,
der feurige Bereich des Wassers

hypimgPrev1 hypimgPrev2 hypimgNext1 hypimgNext2

Last Update April 18, 2004
© Watercolors by Andreas Schröter 1995-2004.

email: aquatictarot@atarot.de